, godzina: Liczba odsłon witryny: 18110


Opłaty Instalacyjne

Klienci Indywidualni i Firmy

Wybór technologii podłączenia zależy od warunków technicznych danej lokalizacji.

Cena za tradycyjne podłączenie:
- umowa na 24 miesiące 123 zł,
- umowa na 12 miesięcy 246 zł,
- umowa na czas nieokreślony 369 zł.
(cena dotyczy instalacji za pomocą kabla, oraz radiolinii 5 Ghz TDMA)


Podłączenia za pomocą światłowodu są negocjowane, gdyż wymagają innego przygotowania technicznego i nakładów inwestycyjnych ze strony Operatora, oraz kosztów stałych jak dzierżawa słupów energetycznych.
Copyright © 2003-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone
System 2000 Maciej Baryła