, godzina: Liczba odsłon witryny: 4628


Abonament

Abonament Internetowy wynosi
  • 56,00 zł brutto przy umowie na 24 miesiące
  • 100,00 zł brutto przy umowie na czas nieokreślony


Brak limitu przesyłanych danych.

Prędkość DOWNLOAD (prędkość do komputera)
Prędkość pracy łącza klienta do 25 Mbit/s

Prędkość UPLOAD (prędkość od komputera) do 8 Mbit/s. Posiadanie własnego zewnętrznego adresu IP jest bezpłatne, jednak uzależnione od możliwości technicznych w Państwa lokalizacji.

Czas reakcji na awarię w dni robocze wynosi do 3 godzin od momentu zgłoszenia. Czas usunięcia usterki do 24 godzin.

Każdy klient indywidualny otrzymuje od nas faktury (wystawiane comiesięcznie) w jednej wspólnej przesyłce, wysyłanej pod koniec każdego roku kalendarzowego wg dyspozycji.

Podmioty gospodarcze otrzymują faktury comiesięcznie na adres email.

Jesteśmy otwarci na inne propozycje przepustowości i opłat. Realizujemy projekty indywidualne dla firm i osób indywidualnych.
Copyright © 2003-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone
System 2000 Maciej Baryła