, godzina: Liczba odsłon witryny: 18105


Regulamin Sieciowy

1. Serwisant nie jest upoważniony do prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji cenowych. Te sprawy należy załatwiać bezpośrednio z właścicielem firmy tel. 501819950.

2. Serwisant może pobierać opłatę instalacyjną lub za usługę serwisową w formie gotówkowej.

3. Użytkownik po rezygnacji z Usługi powinien oddać udostępniony sprzęt Operatora, w innym wypadku zostanie obciążony notą księgową na wartość tego sprzętu.

4. Użytkownik winien pamiętać, że gdy upłynął termin na który zawarto Umowę przechodzi ona na czas nieoznaczony z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia.

5. Gdy Użytkownik chce zrezygnować, należy pisemnie wypowiedzieć Umowę, nie tylko przestać płacić za Usługę. Jako wypowiedzenie nie może służyć także list wysłany e-mailem bez podpisu cyfrowego. Ogólnie przyjęta forma to list polecony na adres: System 2000 Maciej Baryła, 41-809 Zabrze, ul. Obrońców Westerplatte 19.

6. Najprostszą z możliwych przyczyn awarii jest zawieszenie się urządzeń klienckich w domu Użytkownika. Zanim się zadzwoni lepiej wyjąć wtyczkę z zasilacza anteny i routera, odczekać 15 sekund i załączyć ponownie. Gdy Usługa znowu nie działa trzeba zadzwonić do nas.

7. Nie można pod żadnym pozorem naciskać przycisku "RESET" w routerach. Skutkuje to tym, ze owe urządzenia wymagają późniejszej konfiguracji w domu Abonenta, co jest płatną usługę serwisową (30 zł). Należy pamiętać także, że taki router przywrócony do ustawień fabrycznych nie posiada hasła wi-fi, co umożliwia osobom nie uprawnionym na korzystanie z internetu na konto Użytkownika.

8. Operator nie odpowiada za skutki działania zainfekowanego komputera Użytkownika. Użytkownik powinien dbać o kondycję swojego oprogramowania. Serwisant może dokonać napraw zainfekowanego komputera. Jest to usługa płatna (65 zł za godzinę pracy)

9. Operator nie bierze odpowiedzialności za udostępnianie własnego hasła wi-fi osobom trzecim. Zdalna zmiana hasła wi-fi (20 zł)

10. Operator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek używania routera bez ustawienia hasła wi-fi (ustawienia fabryczne), co umożliwia wszystkim znajdującym się w jego zasięgu korzystanie z internetu i IP Użytkownika.
Copyright © 2003-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone
System 2000 Maciej Baryła